قیمت پروفیل زد

ردیف نام پروفیل ضخامت (mm) سایز پروفیل(mm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
3 پروفیل زد(Z) 2.5 18 دلخواه اصفهان/کارخانه 2830
1 پروفیل زد(Z) 2.5 20 دلخواه اصفهان/کارخانه 2860
2 پروفیل زد(Z) 2.5 22 دلخواه اصفهان/کارخانه 2860
4 پروفیل زد(Z) 3 18 دلخواه اصفهان/کارخانه 2800
5 پروفیل زد(Z) 3 20 دلخواه اصفهان/کارخانه 2830
6 پروفیل زد(Z) 3 22 دلخواه اصفهان/کارخانه 2830
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


قیمت پروفیل زد رنگی

ردیف نوع پروفیل ضخامت(mm) سایز پروفیل (mm) وزن شاخه(kg) محل تحویل قیمت نمودار
1 Z رنگی اپوکسی 2.5 18 40 اصفهان/کارخانه 3030
2 Z رنگی اپوکسی 3 18 46 اصفهان/کارخانه 3000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.