ورق کرکره شهرکرد

ردیف نام حالت ضخامت ورق (mm) ابعاد (m) محل تحویل قیمت نمودار
1 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 50 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
2 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 50 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
3 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 60 1×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
4 گالوانیزه ساده انواع کرکره(شهرکرد) 60 1/25×طول درخواستی انبار اصفهان تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.