پیچ

ردیف شرح کالا سایز(cm) کشور سازنده قیمت نمودار
1 پیچ سرمته 3 تایوان 115
2 پیچ سرمته 5 تایوان 135
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش یک نتیجه