کارتن پلاست

شیت کارتن پلاست

ردیف ضخامت(mm) وزن(g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 2 350 2 2 سفید 1995
2 2 400 2 2 سفید 2280
3 3 500 2 2 سفید 2850
4 4 800 2 2 سفید 4560
5 5 1000 2 2 سفید 5700
6 6 1200 2 2 سفید 6840
7 8 1600 2 2 سفید تماس بگیرید
8 10 1800 2 2 سفید تماس بگیرید
9 4 700 2 3 درخواستی تماس بگیرید
10 6 1100 2 3 درخواستی تماس بگیرید
11 8 1600 2 3 درخواستی تماس بگیرید
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


رول کارتن پلاست

ردیف ضخامت (mm) وزن (g) عرض(m) طول(m) رنگ قیمت نمودار
1 3 440 2 50 درخواستی 2565
2 3 500 1 50 درخواستی تماس بگیرید
3 2 300 1 50 درخواستی 1710
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


هیچ محصولی یافت نشد.