پیچ سرمته

**کلیه قیمت ها با احتساب ارزش افزوده می باشد**

ردیف شرح کالا حالت سایز(cm) کشور سازنده قیمت نمودار
1 پیچ سرمته شیروانی 2 تایوان 250
2 پیچ سرمته شیروانی 2.5 تایوان 270
3 پیچ سرمته شیروانی 3 تایوان 300
4 پیچ سرمته شیروانی 4 تایوان 370
5 پیچ سرمته شیروانی 5 تایوان 540
6 پیچ سرمته شیروانی 6 تایوان 540
7 پیچ سرمته شیروانی 7.5 تایوان 640
8 پیچ سرمته شیروانی 10 تایوان 760
9 پیچ سرمته شیروانی 12.5 تایوان تماس بگیرید
10 پیچ سرمته شیروانی 1.5 MAX 310
11 پیچ سرمته شیروانی 2 MAX 330
12 پیچ سرمته شیروانی 2.5 MAX 340
13 پیچ سرمته شیروانی 3 MAX 370
14 پیچ سرمته شیروانی 4 MAX 470
15 پیچ سرمته شیروانی 5 MAX 640
16 پیچ سرمته شیروانی 6 MAX 725
17 پیچ سرمته شیروانی 8 MAX 835
18 پیچ سرمته شیروانی 10 MAX 1000
C
CE
back
+/-
%
7
8
9
/
sqrt
4
5
6
*
1/x
1
2
3
-
pi
0
.
+
=


نمایش 4 نتیحه