2.5/5
2رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

نگاهی به فولاد جهان در سال 2015

در سال 2015 میلادی ظرفیت نصب شده فولادسازی در جهان به 2371 میلیون تن افزایش یافت. علی رغم افزایش ظرفیت میزان تولید فولاد در سال 2015 نسبت به سال 2014 برابر با 50 میلیون تن کاهش یافت. بیشترین کاهش متعلق به کشور چین بوده است. تولید چین از 823 میلیون تن در سال 2014 به 803 میلیون تن در سال 2015 کاهش یافت. سال 2015 میلادی اولین بار پس از بحران مالی سال 2008 میلادی در جهان است که تولید فولاد کاهش داشته است.

[vc_row][vc_column][vc_message message_box_style=”outline” message_box_color=”pink” icon_fontawesome=”fa fa-download”]

دریافت نسخه pdf مقاله : بررسی برنامه بازار جهانی فولاد تا سال 2025

[/vc_message][/vc_column][/vc_row]

بحران به وجود آمده در بازار آهن آلات در سال 2015 نسبت به سال 2008 دارای دو تفاوت عمده می باشد:

الف) بحران اول در فولاد ( در سال 2008 میلادی) ناشی از بحران مالی دنیا بود. در سال 2009 میلادی تولید فولاد نسبت به سال قبل برابر با 7.8 درصد کاهش یافت (معادل 105 میلیون تن). در حالی که ابعاد بحران اخیر کمتر و میزان کاهش تولید 3 درصد بوده است.

ب) در بحران نخست دولت چین با بکارگیری سیاست های تشویقی و سرمایه گذاری در ابعاد وسیع مانع کاهش تولید فولاد چین شد به گونه ای که تولید آهن آلات این کشور از 51 میلیون تن به 577 میلیون تن افزایش یافت. در حالی که در بحران اخیر چین خود به یکی از دلایل کاهش تولید جهانی فولاد تبدیل گردید.

 قیمت آهن آلات

بنابراین هرچند در سال 2008 میلادی شرایط اقتصادی دنیا تولید فولاد را تحت تاثیر قرار داد اما بحران دوم به دلیل وابستگی بازار فولاد به چین رخ داد به گونه ای که کاهش تولید ( و مصرف) در چین به یک بحران جهانی در صنعت فولاد تبدیل گردید. بنابراین به نظر می رسد از این به بعد این سیاست های دولت چین می باشد که می تواند بازار فولاد جهانی را تحت تاثیر قرار دهد.

در سال 2015 میلادی در بخش مصرف نیز کاهش قابل توجهی به وجود آمد. از 42 میلیون تن کاهش مصرف به وجود آمده در سال 2015 میلادی معادل 38 میلیون تن متعلق به کشور چین بوده است.

کاهش مصرف، عرضه و تقاضا بازار فولاد را از تعادل خارج نمود و باعث گردید تعادل جدید بین عرضه و تقاضا در سطح قیمت کمتری شکل بگیرد. این اتفاق در کنار یک عامل خارجی (دامپینگ چین) باعث شد فشار مضاعفی بر قیمت وارد شود و برخی از عرضه کنندگان فولاد قادر به ادامه فعالیت در قیمت های جدید نبوده و منجر به کاهش عرضه فولاد گردید.

عمده ترین دلیل کاهش قیمت سنگ آهن در سال 2015 میلادی اتخاذ سیاست تولید بیشتر و کاهش هزینه های عملیاتی در غول های معدنی دنیا می باشد. اجرای این سیاست باعث کاهش قیمت سنگ آهن و خروج بسیاری از معدنکاران از عرصه تولید به دلیل مقرون به صرفه نبودن تولید گردید.

بازار فولاد جهان

نگاهی به فولاد جهان در سال 2016

سال 2016 در مقایسه با سال 2015 میلادی، بازار فولاد با رشد در تولید و در بخش قیمت ها با روند مثبت مواجه بوده است. هرچند براساس آمار به روز شده انجمن جهانی آهن و فولاد تولید فولاد در سال 2016 نسبت به 2015 کاهش یافت اما کاهش تولید فولاد نسبت به سال 2016 بسیار کمتر بوده که این خود بهبود در بازار فولاد در سال 2016 را نشان می دهد.

عواملی که به بهبود عملکرد بازار فولاد در سال 2016 میلادی منجر شده به شرح زیر می باشد:

روند قیمت سنگ آهن در سال 2016 میلادی مثبت و صعودی بوده است. متوسط رشد قیمت سنگ آهن در سال 2016 میلادی برابر با 5.5% مثبت بوده در حالی که این شاخص برای سال 2015 میلادی 4.2% منفی بوده است.

عمده ترین دلیلی که باعث شد قیمت سنگ آهن در سال 2016 میلادی بر مسیر صعودی قرار گیرد، افزایش تقاضای سنگ آهن در کشور چین (به عنوان مهمترین مصرف کننده این ماده اولیه) بود. میزان تقاضای سنگ آهن چین در سال 2015 میلادی برابر با 953 میلیون تن بوده که میزان تقاضای این محصول در سال 2016 میلادی به 1029 میلیون تن افزایش یافت. معادن بزرگ در سال 2016 نسبت به 2015 معادل 13 میلیون تن سنگ آهن بیشتر تولید کردند.

(قابل ذکر است که عامل دیگری که به صعود قیمت سنگ آهن در سال 2016 کمک نمود، افزایش قیمت زغال سنگ بوده است. قیمت این محصول به دنبال محدودیت ایجاد شده در معادن زغال سنگ چینی مبنی بر کاهش تعداد روزهای کاری به وجود آمد و منجر به افزایش تقاضای سنگ آهن پر عیار و به دنبال آن افزایش قیمت سنگ آهن گردید).

افزایش میزان واردات سنگ آهن در چین در سال 2016 نسبت به سال 2015 (معادل 10 درصد) ناشی از رونق ایجاد شده در مصرف فولاد چین بود. میزان مصرف فولاد چین در سال 2016 میلادی ( براساس برآورده انجام شده) برابر با 711 میلیون تن بوده که نسبت به سال 2015 معادل با 1.6% رشد مثبت را تجربه نموده است. لازم به ذکر است در سال 2016 برخلاف پیش بینی های انجام شده میزان صادرات چین نسبت به سال 2015 کاهش یافت.

رشد مصرف در چین در سال 2016 میلادی مدیون رونق ایجاد شده در اقتصاد چین به واسطه حمایت های مالی دولت بوده است.

بررسی بازار جهانی آهن آلات

نگاهی به فولاد جهان در سال 2017

براساس آمار تولید، سال 2017 میلادی جهش قابل توجهی در تولید فولاد به وجود آمده است. خروج از رشدهای منفی و تجربه رشد مثبت در تولید و قیمت (هم در جهان و هم در چین) را می توان به عنوان مهمترین مشخصه بازار جهانی فولاد در سال 2017 برشمرد.

مهمترین رخدادهای بازار فولاد در سال 2017 میلادی به شرح زیر می باشد

چین از سال 2015 تصمیم گرفت که اصلاحات ساختاری در بخش عرضه اعمال نماید، یکی از عمده ترین اقدامات چین کاهش ظرفیت بوده که اقدامات انجام شده به شرح زیر می باشد:

کاهش 87 میلیون تن ظرفیت فولادسازی در سال 2016

کاهش 50 میلیون تن ظرفیت فولادسازی در سال 2017

کاهش ظرفیت در بخش آهن سازی معادل با 77.99 میلیون تن تا پایان سال 2017

علاوه بر ظرفیت های فوق یکی از مهمترین اقدامات چین در سال 2017 در طرف عرضه بازار فولاد، توقف تولید فولادهای کم کیفیت در واحدهای فولادسازی کوچک مقیاس بوده است. ظرفیت تعطیل شده در چنین بنگاههایی معادل با 166.75 میلیون تن اعلام شده است. نکته قابل توجه آن است که تولید این واحدها هرگز در آمارهای رسمی منتشر نمی شده است.

اقداماتی که دولت چین قصد دارد تا پایان سال 2025 انجام دهد به شرح زیر می باشد.

افزایش میزان تولید فولاد به روش کوره قوس الکتریکی از 42 میلیون تن سال 2016 به 100 میلیون تن به سال 2025 با پشتوانه افزایش ذخیره قراضه از 118 میلیون تن در سال 2016 به 290 میلیون تن در سال 2025

کاهش مصرف سنگ آهن از 1160 میلیون تن سال 2016 میلادی به 1110 میلیون تن در افق 2025

کاهش ظرفیت اسمی به 1 میلیارد تن در سال 2020

تمرکز 60 درصد تولید فولاد در ده تولیدکننده برتر

افزایش نرخ بهره برداری از ظرفیت به 80 درصد در سال 2020

بازار جهانی فولاد

علی رغم توقف تولید واحدهای فولادسازی تولید فولاد چین در سال 2017 افزایش قابل توجهی داشته است. یکی از دلایلی که چینی ها در این خصوص عنوان نموده اند توقف تولید واحدهای کوچک مقیاسی است که تا پیش از این آمارشان به طور رسمی منتشر نمی شده است و افزایش تولیدی که به دلیل جایگزینی تولید واحدهای رسمی در پاسخ به تقاضای مرتبط با واحدهای کوچک مقیاس به وجود آمده است.

تعطیل شدن 167 میلیون تن ظرفیت فولادهای کم کیفیت باعث شد تقاضای این بخش (که عملکردشان در آمارهای رسمی منعکس نمی شود) به سمت بخشی سوق یابد که عملکردشان در آمارهای رسمی منعکس می شود. بنابراین برای مصرف جهانی فولاد رشد حدود 5 درصدی و برای مصرف فولاد چین رشد 8.2 درصدی اعلام شده که طی سال های اخیر بی سابقه بوده است.

در سال 2017 میلادی مهمترین کانون های مصرف فولاد در چین از جمله سرمایه گذاری در املاک و مستغلات ، سرمایه گذاری در دارای ثابت، تولید خودرو روند رو به رشد خود را حفظ نموده اند که این موضوع به عنوان مهمترین محرک بازار فولاد مطرح می باشد.

جذابیت بازار داخلی چین و محدودیت عرضه دو عاملی بود که باعث شد که صادرات فولاد افزایش یابد.

در خصوص قیمت سنگ آهن در یک نگاه کلی نوسانات قیمت سنگ آهن در سال 2017 بیشتر از سال 2016 بوده است که دلایل آن به شرح زیر می باشد:

یکی از مهمترین دلایل زیربنایی که باعث شد قیمت سنگ آهن به سمت بالا شیفت کند تزریق نقدینگی قابل توجه و اعطاء تسهیلات توسط دولت چین به اقتصاد بوده است. مبلغ تسهیلات در سال 2016 برابر با 1810 میلیارد دلار بوده که در سال 2017 به 2018 میلیار دلار افزایش یافته است.

در برهه هایی از زمان ( از اوایل ژانویه تا اوایل ماه آوریل) به دلیل خوش بینی حاکم بر فعالان بازار بدون هیچ تغییر بنیادین در طرف عرضه و تقاضای بازار قیمت سنگ آهن بر مسیر صعودی اش حرکت نمود. در این بازه زمانی سنگ آهن قیمت 91 دلار را هم تجربه نمود.

دولت چین در ماه جولای اعلام نمود که ظرفیت فولادسازی های کم کیفیت را محدود نموده و در دستیابی به هدف کاهش ظرفیت موفق عمل نموده است. این خبر سیگنال محدودیت عرضه را به بازار مخابره کرد. از اواخر جولای تا اواسط سپتامبر که بازار قیمت 80 دلار را تجربه نمود.

دولت چین اعلام نمود که از 15 نوامبر تا 15 مارس به منظور مبارزه با آلودگی محیط زیست ، سیاست کاهش تولید و اعمال سقف تولید حداکثر تا 50 درصد ظرفیت را اعمال می کند و این آخرین جهش قیمت سنگ آهن را در سال 2017 به وجود می آورد.

در مقابل نیروهایی در بازار وجود داشته اند که بر قیمت سنگ آهن به عنوان یک عامل فشار عمل نموده اند مانند بحران بدهی ها و حباب مسکن که همواره دولت چین را تهدید می کند.

در خصوص پیش بینی قیمت سنگ آهن، تحلیلگران بر این اعتقادند که قیمت سنگ آهن در سال 2018 تغییری نخواهد داشت. فروضی که این پیش بینی را حمایت می کند آن است که طبق نظر انجمن جهانی آهن و فولاد مصرف چین در سال 2018 افزایش نخواهد یافت و از سوی دیگر تولید پروژه S11D شرکت واله در سال 2018 به 90 میلیون تن خواهد رسید. پس افزایش عرضه در مقابل عدم تغییر تقاضا دلایلی است که باعث خواهد شد قیمت سنگ آهن در مجموع در سال 2018 نسبت به 2017 بدون تغییر باقی بماند.

آنچه در چند سال اخیر در بازار فولاد قابل مشاهده می باشد آن است که چین در هر سال از سیاست های غیر قابل انتظاری رونمایی می کند، به عنوان مثال سال 2016 بر فعالیت معادن زغال سنگ محدودیت اعمال نمود و قیمت کک تا مرز 300 دلار بر تن افزایش یافت و حاشیه سود فولادسازان به شدت کاهش یافت.

با آغاز سال 2017 میلادی هیچ گاه تصور نمی شد که چین تولید 160 میلیون تن واحدهای کوچک مقیاس را متوقف نماید و سیاست سخت گیرانه کاهش سقف تولید در 28 شهر را با هدف مدیریت آلودگی محیط زیست در یک بازه زمانی چهارماهه اعمال نماید و بدین ترتیب زمینه افزایش و جهش قیمت ها را در سال 2017 رقم بزند.

سیاست گذاری های فوق در سال 2017 میلادی در حالی اعمال شد که در ابتدای سال 2017 تحلیلگران متفق القول بودند که در سال 2017 جهش قابل توجهی در بازار فولاد رخ نخواهد داد و انجمن آهن و فولاد پیش بینی کرده بود که مصرف فولاد در جهان 0.5 درصد رشد خواهد کرد. اما ارقام بازار در پایان سال 2017 حکایت دیگری را رقم زد به گونه ای که تولید و مصرف بسیار قوی تر از پیش بینی ها عمل نمودند.

بنابراین با وجود آنکه در پیش بینی سال 2018 برای مصرف فولاد چین رشدی لحاظ نشده است اما سال 2018 نیز احتمال آنکه چین با سیاست های پیش بینی نشده اش بازار را شگفت زده نماید وجود دارد. اما صرف نظر از این عدم اطمینانی که در بازار وجود دارد چالش هایی که بازار با آن در سال 2018 روبروست:

کاهش عوارض صادراتی بر روی محصولات بیلت، اسلب و ورق نورد گرم و حذف عوارض صادراتی محصولات میلگرد و سیم توسط چین

افزایش قیمت الکترود گرافیتی

جنگ تجاری

2.5/5
2رای
این پســت برای شما مفیــد بود ؟
 • 5عالی بود
 • 3خوب بود
 • 2معمولی بود
 • 1بد بود

پیشنهاد می کنیم مطالعه کنید

0

سوالات و نظرات کاربران

نمایش موافق ترین ها
  0

  سوالات و نظرات کاربران

  اختیاری

  اشتراک گذاری