جدیدترین ها

افزایش قیمت ورق
3دقیقه مطاله

تحلیل بازار آهن آلات بیست ششم شهریور

اخبار و رویداد تحلیل بازار آهن آلات کشور در روز گذشته طی روز گذشته قیمت پروفیل زد و زد رنگی بارگیری از اصفهان ثابت  اعلام شده است. قوطی پروفیل بارگیری از تهران با قیمت ثابت اعلام گ...