جدیدترین ها

قیمت پروفیل قوطی اصفهان
3دقیقه مطاله

ثبات قیمت پروفیل در بازار پنجم دی ماه 96

پیش بینی ثبات قیمت پروفیل بازار داخلی پیش بینی می شود که قیمت پروفیل در بازار داخلی کشور در سه ماهه پاییز افزایش یافته است. در حاضر، کارخانجات داخلی تصمیم گرفته اند ...