جدیدترین ها

قیمت پروفیل قوطی اصفهان
3دقیقه مطاله

ثبات قیمت پروفیل در بازار پنجم دی ماه 96

اخبار و رویداد پیش بینی ثبات قیمت پروفیل بازار داخلی پیش بینی می شود که قیمت پروفیل در بازار داخلی کشور در سه ماهه پاییز افزایش یافته است. در حاضر، کارخانجات داخلی تصمیم گرفته اند ...