جدیدترین ها

قیمت خرید آهن آلات اصفهان
1دقیقه مطاله

نوسان قیمت آهن آلات هجدهم مهر ماه 1396

اخبار خرید بازار آهن آلات ۱۸ مهرماه ۹۶ خرید آهن آلات  در پی نوسانات قیمتی دیروز در معاملات صورت گرفته ورق رول گرم بورس کالا از یکسو و برخی افزایش قیمت ها در سمت تجار...