جدیدترین ها

قیمت خرید آهن آلات اصفهان
1دقیقه مطاله

نوسان قیمت آهن آلات هجدهم مهر ماه 1396

اخبار و رویداد اخبار خرید بازار آهن آلات ۱۸ مهرماه ۹۶ خرید آهن آلات  در پی نوسانات قیمتی دیروز در معاملات صورت گرفته ورق رول گرم بورس کالا از یکسو و برخی افزایش قیمت ها در سمت تجار...