جدیدترین ها

خرید آهن آلات اصفهان
4دقیقه مطاله

تحلیل خرید آهن آلات بازار داخلی و جهانی در تاریخ 9 آبان ماه

اخبار و رویداد بازار خرید آهن آلات در داخل کشور خرید آهن آلات طی روزهای اخیر در بازار ایران روند با ثباتی را در پیش گرفته است. به طور کلی می توان گفت طی هفته جاری نوسانات در این با...
خرید آهن آلات اصفهان
1دقیقه مطاله

ارزیابی بازار آهن آلات روزهای پایانی هفته گذشته

اخبار و رویداد تحلیل بازار آهن آلات اواخر هفته گذشته خرید آهن آلات هفته گذشته در بازار داخلی چندان مفید و مثبت نبود، مقاطع فولادی ادامه مسیر دو هفته قبل را ادامه داده است. این در ح...