جدیدترین ها

ارزیابی نوسان آهن آلات
4دقیقه مطاله

ارزیابی تغییرات قیمت آهن آلات

اثر مثبت افزایش تعرفه صادرات شمش خام در کاهش بازار آهن آلات به نقل از گزارشگر فولاد و به گفته عضو کمیسیون صنایع مجلس یکی از وظایف دولت تنظیم بازار می باشد، به ‌همین ...