جدیدترین ها

قیمت خرید میلگرد اصفهان
3دقیقه مطاله

کاهش خرید میلگرد اروپا تحت تاثیر تقاضا

کاهش خرید میلگرد در بازار داخلی و صادراتی کشور ترکیه به دنبال کاهش قیمت شمش خرید میلگرد در بازار داخلی و صادراتی ترکیه در هفته منتهی به ۲۸ ماه سپتامبر کاهش یافته است...