جدیدترین ها

قیمت پروفیل اصفهان
3دقیقه مطاله

عرضه بیش از حد، علت کاهش قیمت پروفیل

اخبار و رویداد کاهش قیمت پروفیل انبار شده امارات متحده عربی قیمت پروفیل انبار شده در امارات متحده عربی طی یک هفته کاهش یافته است که با کاهش اخیر قیمت تولیدات داخلی همراه شده است. د...
پروفیل زد اصفهان
4دقیقه مطاله

پروفیل های فولادی مورد استفاده در ساختمان پروفیل زد Z گرم

اخبار و رویداد پروفیل زد , Z گرم( نورد شده) یا با پوشش ضد رطوبت پروفیل به شکل های Z, U, I   که همان گرم نورد شده برای فولاد با پوشش ضد رطوبت می باشد، در ایران تهیه و تولید می شود. ...