جدیدترین ها

خرید آهن آلان اصفهان
2دقیقه مطاله

ارزیابی قیمت خرید آهن آلات 15 مهر ماه 96

اخبار و رویداد تحلیل بازار خرید آهن آلات ۱۵ مهرماه خرید آهن آلات روز گذشته یکی از معدود شنبه های همراه با آرامش بوده که در آن اتفاق خاصی در حوزه داخلی آهن آلات رخ نداده است. این در...