جدیدترین ها

قیمت ورق گالوانیزه گرم
2دقیقه مطاله

گزارش هفتگی قیمت ورق

قیمت ورق در بازار ایران قیمت ورق گرم به گزارش مرکزآهن،  ضخامت ۲ میلیمتر در روز یکشنبه صبح در شهر انزلی ۲۷۸۰ تومان اعلام و روز دوشنبه به ۲۸۵۰ تومان افزایش پیدا کرد ام...