جدیدترین ها

خرید انواع لوله صنعتی اصفهان
8دقیقه مطاله

تعریف لوله و پروفیل و موارد مصرف آن

۱- تعریف لوله و پروفیل ۱-الف– لوله لوله به یک استوانه بلند تو خالی دو سر باز با سطح مقطع دایره ای شکل اطلاق می شود. ۱-ب- پروفیل معنای پروفیل از نظر لغوی یعنی ثابت بو...