جدیدترین ها
خرید انواع لوله صنعتی اصفهان
8دقیقه مطالعه

تعریف لوله و پروفیل و موارد مصرف آن

1- تعریف لوله و پروفیل 1-الف– لوله لوله به یک استوانه بلند تو خالی دو سر باز با سطح مقطع دایره ای شکل اطلاق می شود. 1-ب- پروفیل معنای پروفیل از نظر لغوی یعنی ثابت بو...
تماس 03135155000 03135156000 0