جدیدترین ها
قیمت آهن آلات اصفهان
4دقیقه مطالعه

تحلیل بازار آهن آلات هفته دوم آذرماه

تحلیل نوسانات قیمت آهن آلات در بخش مقاطع قیمت آهن آلات در بازار جهانی طی هفته گذشته نوسانات زیادی داشته است. افزایش بازارشمش و قراضه میلگرد صادراتی سی آی اس را نیز ب...