جدیدترین ها

قیمت آهن آلات اصفهان
4دقیقه مطاله

تحلیل بازار آهن آلات هفته دوم آذرماه

اخبار و رویداد تحلیل نوسانات قیمت آهن آلات در بخش مقاطع قیمت آهن آلات در بازار جهانی طی هفته گذشته نوسانات زیادی داشته است. افزایش بازارشمش و قراضه میلگرد صادراتی سی آی اس را نیز ب...