جدیدترین ها

گزارش روز آهن آلات
2دقیقه مطاله

تحلیل بازار آهن آلات هشتم شهریور

اخبار و رویداد شرح مختصری از بازار فولاد روز گذشته در بخش قوطی و پروفیل، بنا بر رصد انجام شده طی روز گذشته روند کاهش ملایم همراه با ثبات در برخی دیگر از مبادی مشاهده شد. پیشنهاد قی...