جدیدترین ها
گزارش روز آهن آلات
2دقیقه مطالعه

تحلیل بازار آهن آلات هشتم شهریور

شرح مختصری از بازار فولاد روز گذشته در بخش قوطی و پروفیل، بنا بر رصد انجام شده طی روز گذشته روند کاهش ملایم همراه با ثبات در برخی دیگر از مبادی مشاهده شد. پیشنهاد قی...