تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

بازار تیرآهن اصفهان

قیمت تیرآهن اصفهان

مروری بر نوسانات قیمت تیرآهن بازار جهانی

15 آذر, 1396

افزایش قیمت تیرآهن ایتالیا با بهبود تقاضا قیمت تیرآهن ایتالیا طی بیش از دو هفته افزایش یافته است که این افزایش به دلیل بهبود خرید،و در میان انتظارات نتایج معامله تیرآهن ، بوده است. شرکت کنندگان در بازار انتظار دارند که قیمت ها بیشتر شود. بعضی از تولید کنندگان داخلی، قیمت های پیشنهاد شده برای […]

Call Now Button