جدیدترین ها

قیمت تیرآهن اصفهان
4دقیقه مطاله

مروری بر نوسانات قیمت تیرآهن بازار جهانی

اخبار و رویداد افزایش قیمت تیرآهن ایتالیا با بهبود تقاضا قیمت تیرآهن ایتالیا طی بیش از دو هفته افزایش یافته است که این افزایش به دلیل بهبود خرید،و در میان انتظارات نتایج معامله تیر...