جدیدترین ها

قیمت تیرآهن اصفهان
4دقیقه مطاله

مروری بر نوسانات قیمت تیرآهن بازار جهانی

افزایش قیمت تیرآهن ایتالیا با بهبود تقاضا قیمت تیرآهن ایتالیا طی بیش از دو هفته افزایش یافته است که این افزایش به دلیل بهبود خرید،و در میان انتظارات نتایج معامله تیر...