جدیدترین ها
قیمت تیرآهن ذوب آهن
2دقیقه مطالعه

تمایل بازار تیرآهن طویل اروپای جنوبی به کاهش قیمت در عدم اطمینان الجزایر

عدم تمایل بازار اروپا به واردات تیرآهن یک منبع تجاری بعد از آن که مرکزآهن روز چهارشنبه ارزیابی خود را اعلام کرد، گفت: ” تولید کنندگان اروپایی به دنبال قیمت تیر...
تماس 03135155000 03135156000 0