مرکزآهن

خط ویژه 35155-031

بازار تیرآهن ذوب آهن

قیمت تیرآهن ذوب آهن

تمایل بازار تیرآهن طویل اروپای جنوبی به کاهش قیمت در عدم اطمینان الجزایر

7 نوامبر, 2017

عدم تمایل بازار اروپا به واردات تیرآهن یک منبع تجاری بعد از آن که مرکزآهن روز چهارشنبه ارزیابی خود را اعلام کرد، گفت: ” تولید کنندگان اروپایی به دنبال قیمت تیرآهن ۳۶۰ تا ۳۷۰ یورو (۴۰۴-۴۱۶ دلار) در هر تن فوب هستند، در حالی که مشتریان الجزایر تنها حاضر به پرداخت ۳۷۰ تا ۳۸۰ یورو […]

Call Now Button