جدیدترین ها

قیمت تیرآهن ذوب آهن
2دقیقه مطاله

تمایل بازار تیرآهن طویل اروپای جنوبی به کاهش قیمت در عدم اطمینان الجزایر

اخبار و رویداد عدم تمایل بازار اروپا به واردات تیرآهن یک منبع تجاری بعد از آن که مرکزآهن روز چهارشنبه ارزیابی خود را اعلام کرد، گفت: ” تولید کنندگان اروپایی به دنبال قیمت تیر...