مرکزآهن

خط ویژه 35155-031

بازار تیرآهن

ارزیابی بازار آهن

افزایش قیمت ناودانی ایتالیا ماه سپتامبر

18 سپتامبر, 2017

افزایش قیمت ناودانی تولیدی کشور ایتالیا به علت افزایش قیمت شمش در اواسط ماه سپتامبر، بازار تیرآهن و ناودانی کشور ایتالیا قدم به قدم در حال بهبود می باشد که علت این امر افزایش قیمت این محصولات به دنبال افزایش هزینه های تولید در این کشور بوده است. هم چنین علت دیگر افزایش بیشتر قیمت […]

Call Now Button