جدیدترین ها

ارزیابی بازار آهن
1دقیقه مطاله

افزایش قیمت ناودانی ایتالیا ماه سپتامبر

اخبار و رویداد افزایش قیمت ناودانی تولیدی کشور ایتالیا به علت افزایش قیمت شمش در اواسط ماه سپتامبر، بازار تیرآهن و ناودانی کشور ایتالیا قدم به قدم در حال بهبود می باشد که علت این ا...