جدیدترین ها

قیمت تیرآهن هاش اصفهان
3دقیقه مطاله

پذیرش جهانی افزایش قیمت تیرآهن هاش در ماه جاری

افزایش قیمت تیرآهن هاش وارداتی در ویتنام منجر به انجام معاملات جدید شد واردکنندگان هاش ویتنام نسبت به رزرواسیون دو هفته گذشته فعالیت بیشتری داشته اند. دلیل اصلی آن ر...