جدیدترین ها
قیمت ورق سیاه اصفهان
3دقیقه مطالعه

مازاد ظرفیت جهانی و تاثیر بر قیمت ورق سیاه

افزایش قیمت ورق سیاه صادراتی کارخانه های چین در تولیدات کمتر کارخانه های چینی در طول هفته، قیمت ورق سیاه صادراتی را در تولید پایین تر، افزایش دادند. علت این افزایش ق...
قیمت ورق سیاه اصفهان
5دقیقه مطالعه

پیش بینی افزایش قیمت ورق سیاه خلیج فارس

افزایش قیمت ورق سیاه وارداتی خلیج فارس قیمت ورق سیاه وارداتی امارات متحده عربی همچنان افزایش می یابد، تقاضا همچنان ضعیف است منابع به مجله متال بولتن اعلام کردند که و...
قیمت ورق سیاه اصفهان
3دقیقه مطالعه

تاثیر رشد قیمت ورق سیاه چین بر بازار جهانی

بالا ماندن قیمت ورق سیاه چین با وجود معاملات کم قیمت ورق سیاه صادراتی چین همچنان تقویت می شود، که با افزایش قیمت داخلی شمش و معاملات آتی در اواخر ماه ، این افزایش قی...
تماس 03135155000 03135156000 0