جدیدترین ها

قیمت ورق سیاه اصفهان
3دقیقه مطاله

مازاد ظرفیت جهانی و تاثیر بر قیمت ورق سیاه

اخبار و رویداد افزایش قیمت ورق سیاه صادراتی کارخانه های چین در تولیدات کمتر کارخانه های چینی در طول هفته، قیمت ورق سیاه صادراتی را در تولید پایین تر، افزایش دادند. علت این افزایش ق...
قیمت ورق سیاه اصفهان
5دقیقه مطاله

پیش بینی افزایش قیمت ورق سیاه خلیج فارس

اخبار و رویداد افزایش قیمت ورق سیاه وارداتی خلیج فارس قیمت ورق سیاه وارداتی امارات متحده عربی همچنان افزایش می یابد، تقاضا همچنان ضعیف است منابع به مجله متال بولتن اعلام کردند که و...
قیمت ورق سیاه اصفهان
3دقیقه مطاله

تاثیر رشد قیمت ورق سیاه چین بر بازار جهانی

اخبار و رویداد بالا ماندن قیمت ورق سیاه چین با وجود معاملات کم قیمت ورق سیاه صادراتی چین همچنان تقویت می شود، که با افزایش قیمت داخلی شمش و معاملات آتی در اواخر ماه ، این افزایش قی...