تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

بازار پروفیل

پروفیل زد اصفهان

پروفیل های فولادی مورد استفاده در ساختمان پروفیل زد Z گرم

9 آبان, 1396

پروفیل زد , Z گرم( نورد شده) یا با پوشش ضد رطوبت پروفیل به شکل های Z, U, I   که همان گرم نورد شده برای فولاد با پوشش ضد رطوبت می باشد، در ایران تهیه و تولید می شود. پروفیل با اشکال Z, U با عنوان فولاد با پوشش ضد رطوبت شناخته می شود و […]

Call Now Button