جدیدترین ها

خرید آهن آلان اصفهان
2دقیقه مطاله

ارزیابی قیمت خرید آهن آلات 15 مهر ماه 96

تحلیل بازار خرید آهن آلات ۱۵ مهرماه خرید آهن آلات روز گذشته یکی از معدود شنبه های همراه با آرامش بوده که در آن اتفاق خاصی در حوزه داخلی آهن آلات رخ نداده است. این در...