جدیدترین ها

قیمت ورق گالوانیزه در مرکزآهن
2دقیقه مطاله

روند صعودی افزایش قیمت ورق گالوانیزه در چین

اخبار و رویداد قیمت ورق گالوانیزه در چین در حال افزایش است برای سـومین بار در طول هفتـه ی گذشته قیمـت ورق گالوانیزه صادراتی چین افزایش یافته است چرا که قیمت این محصول در بازار داخل...
قیمت ورق گالوانیزه در مرکزآهن
3دقیقه مطاله

نوسان قیمت ورق گالوانیزه چین و ورق سیاه عربستان

اخبار و رویداد افزایش قیمت ورق گالوانیزه صادراتی چین طی دو هفته ی گذشته قیمت ورق گالوانیزه صادراتی چین به میزان قابل توجهی افزایش یافته است، زیرا تجارت ورق گالوانیزه صادراتی دشوار ...
خرید ورق گالوانیزه در اصفهان
3دقیقه مطاله

افزایش قیمت ورق گالوانیزه و محصولات فولادی آلمان

اخبار و رویداد روند افزایشی قیمت ورق گالوانیزه آلمان قیمت ورق گالوانیزه آلمانی طی دو هفته ی گذشته با افزایش تقاضا، افزایش یافته است. گفته می شود که این روند ممکن است ادامه یابد. پی...
قیمت ورق رول گرم
4دقیقه مطاله

نوسانات قیمت ورق فولادی در بازار کشورهای اروپایی

اخبار و رویداد قیمت ورق گرم بازار داخلی اروپا تحت حمایت بازار وارداتی غیررقابتی این کشور قیمت ورق گرم در بازار داخلی اروپا به علت فقدان رقابت مابین پیشنهادات وارداتی از سوی کشورهای...