مرکزآهن

خط ویژه 35155-031

تغییرات قیمت ورق

نوسان قیمت ورق

نوسان قیمت ورق چین

17 آگوست, 2017

نوسانات قیمت ورق گرم صادراتی کشور چین قیمت ورق گرم صادراتی کشور چین نسبت به هفته گذشته افزایش بیشتری یافته است. به گفته منابع خبری علت این امر افزایش قیمت این محصول در بازار داخلی کشور چین می باشد. ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت ورق گرم صادراتی کشور چین ۵۵۱-۵۴۵ دلار […]

Call Now Button