جدیدترین ها
نوسان قیمت ورق
4دقیقه مطالعه

نوسان قیمت ورق چین

نوسانات قیمت ورق گرم صادراتی کشور چین قیمت ورق گرم صادراتی کشور چین نسبت به هفته گذشته افزایش بیشتری یافته است. به گفته منابع خبری علت این امر افزایش قیمت این محصول ...
تماس 03135155000 03135156000 0