جدیدترین ها

نوسان قیمت ورق
4دقیقه مطاله

نوسان قیمت ورق چین

اخبار و رویداد نوسانات قیمت ورق گرم صادراتی کشور چین قیمت ورق گرم صادراتی کشور چین نسبت به هفته گذشته افزایش بیشتری یافته است. به گفته منابع خبری علت این امر افزایش قیمت این محصول ...