جدیدترین ها

قیمت لوله داربستی اصفهان
4دقیقه مطاله

کاهش رقابت در بازار خرید لوله صنعتی

انتظار افزایش قیمت  لوله داربستی در روسیه یک روند صعودی پایدار در بازار صادرات ممکن است منجر به افزایش قیمت لوله داربستی داخلی روسیه شود. علاوه بر این، کارخانه های ر...
خرید انواع لوله صنعتی اصفهان
8دقیقه مطاله

تعریف لوله و پروفیل و موارد مصرف آن

۱- تعریف لوله و پروفیل ۱-الف– لوله لوله به یک استوانه بلند تو خالی دو سر باز با سطح مقطع دایره ای شکل اطلاق می شود. ۱-ب- پروفیل معنای پروفیل از نظر لغوی یعنی ثابت بو...