تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

تیرآهن عریض سبک

قیمت تیرآهن اصفهان

برتری قیمت تیرآهن داخلی نسبت به بازار وارداتی

11 آذر, 1396

قیمت تیرآهن ترکیه یک بار دیگر افزایش یافت تولید کنندگان تیرآهن ترکیه قیمت تیرآهن داخلی و صادراتی خود را بیشتر افزایش دادند، که تقریباً فروش محصولات تولید شده در ماه نوامبر بیشتر به خریداران داخلی رسیده است. اصول بازار در بخش های تیرآهن ، پشتیبانی بیشتری را ارائه می دهند. قیمت تیرآهن داخلی در حدود […]

Call Now Button