مرکزآهن

خط ویژه 35155-031

تیرآهن عریض سنگین

قیمت تیرآهن اصفهان

برتری قیمت تیرآهن داخلی نسبت به بازار وارداتی

2 دسامبر, 2017

قیمت تیرآهن ترکیه یک بار دیگر افزایش یافت تولید کنندگان تیرآهن ترکیه قیمت تیرآهن داخلی و صادراتی خود را بیشتر افزایش دادند، که تقریباً فروش محصولات تولید شده در ماه نوامبر بیشتر به خریداران داخلی رسیده است. اصول بازار در بخش های تیرآهن ، پشتیبانی بیشتری را ارائه می دهند. قیمت تیرآهن داخلی در حدود […]

Call Now Button