مرکزآهن

خط ویژه 35155-031

تیر آهن ذوبی

قیمت تیرآهن ذوب آهن

ثبات قیمت تیرآهن بازار داخلی کشور آمریکا به دنبال نوسانات در بازار وارداتی

1 نوامبر, 2017

تحلیل قیمت تیرآهن بازار داخلی کشور آمریکا قیمت تیرآهن در بازار داخلی کشور آمریکا طی هفته جاری ثابت باقی مانده است در حالی که قیمت این محصول در بازار وارداتی این کشور اندکی کاهش یافته است.ارزیابی AMM از قیمت خرید تیرآهن در بازار داخلی کشور آمریکا به میزان ۷۵/۳۱ دلار به ازای هر هزار تن […]

Call Now Button