جدیدترین ها

قیمت تیرآهن ذوب آهن
4دقیقه مطاله

ثبات قیمت تیرآهن بازار داخلی کشور آمریکا به دنبال نوسانات در بازار وارداتی

اخبار و رویداد تحلیل قیمت تیرآهن بازار داخلی کشور آمریکا قیمت تیرآهن در بازار داخلی کشور آمریکا طی هفته جاری ثابت باقی مانده است در حالی که قیمت این محصول در بازار وارداتی این کشور...