جدیدترین ها
قیمت تیرآهن ذوب آهن
4دقیقه مطالعه

ثبات قیمت تیرآهن بازار داخلی کشور آمریکا به دنبال نوسانات در بازار وارداتی

تحلیل قیمت تیرآهن بازار داخلی کشور آمریکا قیمت تیرآهن در بازار داخلی کشور آمریکا طی هفته جاری ثابت باقی مانده است در حالی که قیمت این محصول در بازار وارداتی این کشور...