جدیدترین ها

قیمت آهن آلات
3دقیقه مطاله

ثبات قیمت میلگرد و آهن آلات

اخبار و رویداد مشکلات ناشی از افزایش قیمت میلگرد در بازار ایران قیمت میلگرد طی ماه های اخیر افزایش زیادی یافته است و در پی آن اجاره بهای مساکن نیز افزایش یافته است. این مسئله طی رو...