جدیدترین ها

قیمت ورق گرم,قیمت ورق سرد
1دقیقه مطاله

افزایش قیمت ورق گرم، قیمت ورق سرد وارداتی جنوب آمریکا

اخبار و رویداد قیمت ورق گرم جنوب آمریکا به گزارش پایگاه خبری مرکزآهن طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن در تاریخ ۲۱ ماه ژوئیه، قیمت ورق گرم وارداتی جنوب آمریکا طی ا...