جدیدترین ها

خرید آهن آلات اصفهان
1دقیقه مطاله

ارزیابی بازار آهن آلات روزهای پایانی هفته گذشته

اخبار و رویداد تحلیل بازار آهن آلات اواخر هفته گذشته خرید آهن آلات هفته گذشته در بازار داخلی چندان مفید و مثبت نبود، مقاطع فولادی ادامه مسیر دو هفته قبل را ادامه داده است. این در ح...