جدیدترین ها

خرید آهن آلات اصفهان
1دقیقه مطاله

ارزیابی بازار آهن آلات روزهای پایانی هفته گذشته

تحلیل بازار آهن آلات اواخر هفته گذشته خرید آهن آلات هفته گذشته در بازار داخلی چندان مفید و مثبت نبود، مقاطع فولادی ادامه مسیر دو هفته قبل را ادامه داده است. این در ح...