جدیدترین ها

قیمت تیرآهن ذوبی
4دقیقه مطاله

قیمت تیرآهن صادراتی پیشنهادی از سوی کارخانجات و میزان تقاضا

افزایش قیمت تیرآهن کشورهای اروپایی برخلاف کاهش تقاضا قیمت تیرآهن در کشورهای اروپایی طی روزهای اخیر افزایش یافته است و کاهش میزان تقاضا نیز مانع از افزایش قیمت تیرآهن...