جدیدترین ها

تیرآهن ذوبی اصفهان
8دقیقه مطاله

انواع تیرآهن، علامت اختصاری و استانداردهای ارائه شده در صنعت

اخبار و رویداد تیرآهن و انواع آن تیرآهن از مهمترین نوع پروفیل های ساختمان به شمار می رود به همین خاطر است که خرید تیرآهن نیز مهم تلقی می شود. تیر آهن به دو صورت معمولی است که با عل...