جدیدترین ها
قیمت ورق بازار ایران
3دقیقه مطالعه

تحلیل بازار ورق فولادی کشور چین

کاهش قیمت ورق فولادی صادراتی کشور چین به دنبال تضعیف بازار داخلی قیمت ورق فولادی صادراتی کشور چین روند نزولی را در پیش گرفته است که علت این امر فروپاشی و تضعیف در با...