جدیدترین ها

قیمت ورق رول گرم
4دقیقه مطاله

نوسانات قیمت ورق فولادی در بازار کشورهای اروپایی

اخبار و رویداد قیمت ورق گرم بازار داخلی اروپا تحت حمایت بازار وارداتی غیررقابتی این کشور قیمت ورق گرم در بازار داخلی اروپا به علت فقدان رقابت مابین پیشنهادات وارداتی از سوی کشورهای...