جدیدترین ها

نوسان قیمت ورق
2دقیقه مطاله

نرخ یک درصدی سود فروشندگان آهن آلات

در حال حاضر به گفته رییس اتحادیه کشوری صنف فروشندگان آهن آلات و فولاد تعداد بیشماری از واحدهای وابسته به این صنف تعطیل شده است. هم چنین هم اکنون فروشندگان آهن آلات ح...