جدیدترین ها

میلگرد شاهین بناب
2دقیقه مطاله

مجتمع فولاد صنعت بناب

اخبار و رویداد شرکت فولاد صنعت بناب میلگرد شاهین بناب یکی از محصولات تولیدی مجتمع فولاد صنعت بناب است. مجتمع فولادصنعت بناب در سال ۱۳۸۳ با هدف فعالیت در زمینه تولید مقاطع فولادی در...