جدیدترین ها
4دقیقه مطالعه

افزایش قیمت ورق

تداوم افزایش قیمت ورق گرم وارداتی ایران قیمت ورق گرم وارداتی کشور ایران هم چنان در حال افزایش می باشد. به گفته منابع خبری علت این امر افزایش قیمت های پیشنهادی کشورها...
تماس 03135155000 03135156000 0