جدیدترین ها

قیمت ورق سیاه اصفهان
3دقیقه مطاله

افت ناگهانی قیمت ورق سیاه آسیا

اخبار و رویداد افت قیمت ورق سیاه در بازار داخلی چین به دنبال کاهش فعالیت تجاری قیمت ورق سیاه در بازار داخلی کشور چین تا تاریخ ۲۴ نوامبر افت کرده است. قیمت ورق سیاه در بازار شرق چین...