جدیدترین ها
قیمت ورق سیاه اصفهان
3دقیقه مطالعه

افت ناگهانی قیمت ورق سیاه آسیا

افت قیمت ورق سیاه در بازار داخلی چین به دنبال کاهش فعالیت تجاری قیمت ورق سیاه در بازار داخلی کشور چین تا تاریخ 24 نوامبر افت کرده است. قیمت ورق سیاه در بازار شرق چین...
تماس 03135155000 03135156000 0