جدیدترین ها

قیمت ورق گالوانیزه اصفهان
3دقیقه مطاله

تاثیر نوسانات نرخ فلز روی بر قیمت ورق گالوانیزه

افزایش ناگهانی قیمت روی برای تولیدکنندگان ورق گالوانیزه چین مسئله مهمی نیست   قیمت ورق گالوانیزه چین، یکی دیگر از انگیزه های قوی برای افزایش قیمت روی بود. فعالان باز...