جدیدترین ها

قیمت ورق گالوانیزه اصفهان
3دقیقه مطاله

تاثیر نوسانات نرخ فلز روی بر قیمت ورق گالوانیزه

اخبار و رویداد افزایش ناگهانی قیمت روی برای تولیدکنندگان ورق گالوانیزه چین مسئله مهمی نیست   قیمت ورق گالوانیزه چین، یکی دیگر از انگیزه های قوی برای افزایش قیمت روی بود. فعالان باز...