تأمین کننده کلیه مقاطع فولادی

خط ویژه 56-03135155

فولاد کچو

قیمت پروفیل

در جستجوی بازار، تعیین قیمت پروفیل داخلی

1 دی, 1396

ایران و پیشنهادات مربوط به افزایش قیمت پروفیل داخلی با وجودی که تحولات حاکم در بازار همچنان روند مستحکمی ندارند، اما کارخانه های ایران دوباره شروع به افزایش قیمت پروفیل در بخش های داخلی و صادراتی، کرده اند. در همین زمان، شرکت کنندگان حاضر در بازار می گویند که میزان تقاضا هنوز هم کم است. […]

Call Now Button