جدیدترین ها
قیمت ورق گرم,قیمت ورق سرد
1دقیقه مطالعه

افزایش قیمت ورق گرم، قیمت ورق سرد وارداتی جنوب آمریکا

قیمت ورق گرم جنوب آمریکا به گزارش پایگاه خبری مرکزآهن طبق اخبار منتشر شده از آژانس گزارش قیمت متال بولتن در تاریخ 21 ماه ژوئیه، قیمت ورق گرم وارداتی جنوب آمریکا طی ا...
تماس 03135155000 03135156000 0