جدیدترین ها

تیرآهن ذوبی اصفهان
8دقیقه مطاله

انواع تیرآهن، علامت اختصاری و استانداردهای ارائه شده در صنعت

اخبار و رویداد تیرآهن و انواع آن تیرآهن از مهمترین نوع پروفیل های ساختمان به شمار می رود به همین خاطر است که خرید تیرآهن نیز مهم تلقی می شود. تیر آهن به دو صورت معمولی است که با عل...
قیمت تیرآهن ذوب آهن
4دقیقه مطاله

ثبات قیمت تیرآهن بازار داخلی کشور آمریکا به دنبال نوسانات در بازار وارداتی

اخبار و رویداد تحلیل قیمت تیرآهن بازار داخلی کشور آمریکا قیمت تیرآهن در بازار داخلی کشور آمریکا طی هفته جاری ثابت باقی مانده است در حالی که قیمت این محصول در بازار وارداتی این کشور...
قیمت تیرآهن ذوبی
4دقیقه مطاله

قیمت تیرآهن صادراتی پیشنهادی از سوی کارخانجات و میزان تقاضا

اخبار و رویداد افزایش قیمت تیرآهن کشورهای اروپایی برخلاف کاهش تقاضا قیمت تیرآهن در کشورهای اروپایی طی روزهای اخیر افزایش یافته است و کاهش میزان تقاضا نیز مانع از افزایش قیمت تیرآهن...