جدیدترین ها

ارزیابی بازار آهن قیمت میلگرد
2دقیقه مطاله

ارزیابی هفتگی متال بولتن

قیمت میلگرد قیمت میلگرد ۳۲-۱۶ میلی متر صادراتی کشور چین به میزان ۵۵۵-۵۴۵ دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت هفته قبل از آن به میزان ۶۰-۵۵ دلار به ازای هر تن...