جدیدترین ها
ارزیابی بازار آهن قیمت میلگرد
2دقیقه مطالعه

ارزیابی هفتگی متال بولتن

قیمت میلگرد قیمت میلگرد 32-16 میلی متر صادراتی کشور چین به میزان 555-545 دلار به ازای هر تن بوده است که نسبت به قیمت هفته قبل از آن به میزان 60-55 دلار به ازای هر تن...
2دقیقه مطالعه

ارزیابی هفتگی قیمت سیم مفتولی و قیمت میلگرد

ارزیابی هفتگی قیمت سیم مفتولی و قیمت میلگرد به گزارش مرکزآهن ارزیابی هفتگی آژانس گزارش قیمت متال بولتن از قیمت میلگرد و قیمت سیم مفتولی کشور چین تا روز سه شنبه مورخ ...
تماس 03135155000 03135156000 0