جدیدترین ها

3دقیقه مطاله

افت قیمت میلگرد چین با توجه به شاخص های موجود در بازار

اخبار و رویداد افت ناگهانی قیمت میلگرد چین با توجه به تقاضای ضعیف قیمت میلگرد در بازار داخلی کشور چین در روز جمعه مورخ ۱۵ دسامبر افت بیشتری یافته است که علت این امر کاهش میزان تقاض...
قیمت سیم مفتولی
3دقیقه مطاله

تغییرات داخلی محصولات مفتولی کشور ترکیه

اخبار و رویداد ثبات قیمت سیم آرماتور و رشد قیمت میلگرد بازار داخلی ترکیه قیمت سیم آرماتور کشور ترکیه در بازار داخلی طی هفته جاری ثابت باقی مانده است در حالی که قیمت میلگرد در بازار...