جدیدترین ها
3دقیقه مطالعه

افت قیمت میلگرد چین با توجه به شاخص های موجود در بازار

افت ناگهانی قیمت میلگرد چین با توجه به تقاضای ضعیف قیمت میلگرد در بازار داخلی کشور چین در روز جمعه مورخ 15 دسامبر افت بیشتری یافته است که علت این امر کاهش میزان تقاض...
قیمت سیم مفتولی
3دقیقه مطالعه

تغییرات داخلی محصولات مفتولی کشور ترکیه

ثبات قیمت سیم آرماتور و رشد قیمت میلگرد بازار داخلی ترکیه قیمت سیم آرماتور کشور ترکیه در بازار داخلی طی هفته جاری ثابت باقی مانده است در حالی که قیمت میلگرد در بازار...